Çocuklarda Kekemelik

Nesiller boyunca kekemelik gibi konuşma bozukluklarının neden ortaya çıktığı merak edilmiştir. Bu meraktan dolayı kendilerince çıkarımlar yapmışlardır. Bu çıkarımlardan oluşan çeşitli söylentiler ortaya çıkıp halk arasında yayılmıştır. Bu söylentiler arasında doğuştan veya genetik olduğu yayılmış ama elde edilen bilimsel bulgular daha çok bu durumun alışkanlıktan dolayı ortaya çıktığını göstermektedir. Genetik olduğu sanılması gibi yanlış anlamalara sebebiyet veren durum ise kekemelik sorununun çocuğun aileden birinde görüp de oyun gibi olduğunu düşünerek onun gibi yapma isteği oluşarak zamanla yaparak bir alışkanlık edinmesi de kekemeliğin ortaya çıkış nedenlerindendir. İlk etapta normal giden konuşma alışkanlıklarının bir süre sonra takılmalara dönüşmesi olarak görülen çocuklarda kekemelik özellikle de IQ Seviyesi yüksek çocuklar tarafından etkilenilen bir konuşma bozukluğu türü olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Zeki sayılabilecek çocukların hayal güçlerinin diğer çocuklara göre kat ve kat derin hayal güçlerine sahip olduğu bir gerçektir. Çocuklarda kekemelik genellikle 2 – 7 yaşları arasında ortaya çıkarken kekemelik olarak adlandırılan bu takılmalar birkaç grup altında incelenebilmektedir.  Çocuklarda kekemelik öncelikle ama ama bu, bu ve ve şu, şu gibi tekrarlarla gözükürken bu tekrarlar çocuklarda kekemelik boyutunda takılmalara doğru ilerler ve sonrasında duraksamalar ve tutulmalar ve de ardından ifade güçlüğüne bağlı tiksel davranışlar birbirini takip ederek giderek ağır bir durum ortaya çıkabilmektedir.

Çocuklarda kekemelik görülmeye başladığı an itibari ile çocuğun ne ve nasıl etkiler sonucunda bu reaksiyonu verdiği konusunda detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Çocuklar rüyalarında gördükleri kabusların sonucunda dahi kekemelik sorunu ile uyanabilmektedirler. Etkisinde olunan nesne obje yada durum böyle bir durumun ardından derhal çocuğun dünyasından uzaklaştırılmalıdır.

Çocuklarda kekemelik öncelikle 6 ay 2. Aşamada ortalama 12 ay içerisinde ortadan kalkabilmektedir. Bunun sebebi takılan konuşma yapınsın alışkanlık haline gelmeden gelip geçmesi olarak adlandırılabilinir. Fakat bir yılın ardından devam eden durumlarda çocuklarda kekemelik vakaları artık daha da önemsenmesi gereken bir yapı olarak değerlendirilmelidir. Çocuklarda kekemelik bu aşamaya gelmeden ilk ortaya çıktığı anlar itibari ile kekemeliğin bir sorun olduğunun çocuk tarafından anlaşılmayacak şekilde çocuğa müdahalelere ihtiyaç olduğu aileler tarafından bilinmelidir. En yanlış müdahale şekli çocuklarda kekemelik ortaya çıktığı gibi ona” böyle konuşmasana, düzgün konuş” gibi direk uyarılardır.

Konuşma bozuklukları arasında akıcı konuşma sorunları olarak tabir edilen kekemelik çocuklarda ortaya çıktığı gibi istisnai durumlarda ileriki dönemlerde de insanların hayatında birden ortaya çıkabilen sorunlar ve talihsizlikler sonucunda baş gösterebilmektedir. Hastalık yada yakın bir ilişkisi olan varyasyonu bulunmadığından kekemelik ilaç şurup aşı gibi çözümleri olmayan hastanelerde de çözüm olacak bir bileşimi bulunmayan bir sorundur. Çocuklarda kekemelik ancak yerleşmiş bir sorun olduğu anlaşıldığında sadece konuşma terapileri ve konuşma egzersizleri ile ortadan kalkabilmektedir.

Kekemelik probleminin ortadan kalkması uzun sık ve yoğun konuşma egzersizleri eşliğinde bilimsel teknik veya yöntemler ile birlikte mümkündür. Kekemer olarak kullandığımız Van Riper “Shaping tekniği” ile bunu başarabilen bir kurum olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Şekillendirilmiş yeni bir konuşma alışkanlığı kazanan bireyler bu sayede takılmalardan duraksamalardan tamamen kurtulabilmektedirler.

Shaping Tekniği

Kekemelik gibi sorunları olan kişilerin ve bunun bilincinde olduklarından özelliklede odak konusunda sorunu olan kişilerin konuşmalarında sorun olmayan kişileri bile bir süre sonra dinlemez iken kekeme kişiler böyle bir durumla karşılaşınca gücenip üzülmeye ve insanlardan kendilerini soyutlamaya başlarlar. Kendilerini ifade edemeyip düşünce ve duygularını anlatamadıklarından içlerinde bir nükte kalır. Bu soruna yani kekemeliğe karşı ise fluquency shaping tekniği uygulanmaktadır. Bilinenin aksine bir hastalık olmayan kekemelik, psikolojik veya ruhsal bir problem olarak da görülmemelidir. Shaping Tekniği sayesinde çözüm bulunan takılmalar ve duraksamalar akıcılık kontrolünün kişilere verilmesi ile son bulmaktadır.

1905 Amerika doğumlu C. Van Riper’ in buluşu olan Fluquency Shaping Tekniği barındırdığı yeniden şekillendirilmiş konuşma alışkanlığını kişiye empoze etmeyi amaçlamaktadır. Kekemelik akıcılık bozukluğu olarak inişli çıkışlı bir grafik göstermekte, bazen geçer gibi olan bazen ağırlaşabilen bir yapısı vardır.

  1. Motivation
  2. Identification
  3. Desensitization
  4. Variation
  5. Approximation
  6. Stabilization

Yukarıda olduğu gibi altı adımı olan tekniğin, her adımı konuşma akıcılığının düzenlenmesi ve rahatça ifade edebilmeye yönelik süreçleri içermektedir. Kişilerin durum hakkında bilgilendirilmesi, süreçlere yönelik onların adaptasyonun güçlendirilmesi, duygusal dayanıklılığın arttırılması ve kontrollü konuşma alışkanlığının kişiler tarafından benimsenmesi adına egzersizler bu terapilerde uygulanmaktadır. MİDVAS olarak bilinen bu tekniğin ülkemizde yaygınlaştığı söylenemez. Ancak birçok ülkede kabul görmüş olan Shaping Tekniği, konuşma esnasında yaşanan kekemelik sorunlarının önüne geçmek adına gereken öğretiler ve uygulamaları her açıdan üzerinde bulundurmaktadır. İşitme kaybı yada zeka geriliğinin yaşanmadığı kekemelik vakalarına kesin olarak cevap veren bu teknik sayesinde Van Riper’ın dediği gibi işitebilen herkes konuşabilir.

Konuşma bozuklukları konusunda kişiye özel olmak kaydı ile doğru yöntemlerin uygulanması en önemli unsurdur. Örneğin kekemelik gibi artık alışkanlık boyutu ile refleks haline gelmiş bir durumu, sanki ruhsal yada psikolojik bir vaka gibi görüp psikoterapi yöntemleri ile telkinlerle düzeltmeye, ortadan kaldırmaya çalışmak çok doğru değildir. Ayrıca uygun tekniğin uygulandığı durumlarda da tedavi süreçlerinin kısa tutulmaması gereklidir. Uzun yılların getirmiş olduğu takılma, duraksama sorunları birkaç günde son bulacak kadar basite alınacak problemler değildir. Bu sebeple düzeltilen kekemelik vakaları için bile terapilere hemen son vermek yerine azalan periyotlarda rutin kontrollerin yapılması gereklidir.

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

Çocuklar konuşmaya yeni başladıkları dönemlerde fizyolojik veya psikolojik olarak konuşma bozukluğu sorunlarından herhangi biri nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. konuşma bozuklukları daha çok okul öncesinde ortaya çıkmış olup özellikle fizyolojik travmalar nedeni ile ortaya çıkmaya başlarken okul çağı öncesinde çok sık görülen konuşma bozuklukları doğuştan olmayan ancak çevresel faktörlerin etkileri ile ortaya çıkan problemlerdir. Çocuklarda konuşma bozukluğu takılmalar, uzatmalar, duraksamalar ya da harf hataları, dil tembelliği gibi sorunlarla birlikte görülmektedir.

Akıcı konuşma bozuklukları olarak değerlendirdiğimizde kekemelik türleri olan takılmalar, duraksamalar yada daha ağır olarak görülen ve ağızdan hiç sesin çıkmama durumu olan tutulmalar kişilerde gözlemlenebilir. Bu durumların ana sebebi ise genel olarak görülen korkulardır. Fakat bu korkuların sonucunda vücudun tepkisi ise ciddi bir reaksiyonla birlikte takılmalar olarak görülür. Bazı durumlarda ateşli hastalıklar yahut özenti gibi durumlarda bu problemlerin kaynağı olarak gösterilebilir. Çocuklarda konuşma bozukluğu ortaya çıkmaya başladığı ilk dönemler düşünüldüğünde kendiliğinden geçme olasılığı yüksek olan problemlerdir. Çünkü bu sorunların ortaya çıkışının ardından yaşanan akıcı konuşma bozuklukları o anın getirisi olarak geçici bir süreliğine konuşma motorunu etkisi altına almıştır. Fakat aile bireylerinin bu sonuç karşısında çocuğun büyük bir sorun yaşadığı düşüncesi ile gereksiz ve abartı şekilde tepki verebilmektedirler. Gereksiz yere verilen bu tepkilerle zaten karmaşık bir durum yaşayan çocukta tuhaf bir paniklemeyle konuşamamanın verdiği zorluğu daha derinden yaşamaya başlar. Hal böyleyken etkinin tepkiye dönüştüğü bu tekrarlar yada takılmalar artık çocuk tarafından daha dikkat edilmeye başlayan sıkıntılar olarak bilinçaltına erleşir ve çocuk her konuşmaya başladığında takılıcam kaygısını gütmeye başlar.

Kendiliğinden geçme ihtimali ona konuşma bozuklukları bahsedilen dönemlerden sonra halen geçmedi ise artık kalıcı kekemelik olarak adlandırılan durum yaşanmaya başlamıştır diyebiliriz. Bunun sonucunda ise artık hem konuşma ve ifade güçlüğü hem de psikolojik baskıların olduğu dünya çocuğu beklemektedir. Ergenlikten önce halledilmeyen bu takılmalar ise bir süre sonra maalesef oturan konuşma yapıları halinde alışkanlık türü bir yapı ile giderek ağırlaşan bir boyutta ilerlemeye devam eder.

Harf hataları olarak adlandırılan artikülasyon bozuklukları ise çocukların erken konuşma döneminde sesleri tam olarak vurgulayamamaları yada bilinçlerinde o harf yerine farklı bir sesin kodlanması ile devam eden sesletim bozukluklarıdır.Artikülasyon bozukluğu bazen kekemelikte olduğu gibi sıkıntılı anların sonucunda görülse de bu ihtimal çok nadir görülen durumlardır. Harf hataları çocuk yaşlarda aile bireylerine çok tatlı gelse de müdahale edilip dil konuşma terapilerinin işin içine dahil olduğu bir sürece tabi tutulmasını gerektiren bir durumdur.

Kekemelik Merkezi

Konuşma bozukluğu sorunlarından en çok dikkat edilen sorun kekemelik olduğu gözlenmektedir. Taklit niyetine yapılsa da eğer kişi çok fazla yaparsa bir konuşma sorunu olmaya başlayıp kişide istemediği halde istemsizce devamlı olarak yapmaya başlar. Uzun zamandır var olduğu için kişide artık alışkanlık haline geldiğinden kendiliğinden geçemeyecek duruma gelebilmektedir.

Kekemelik doğumla birlikte ortaya çıkmaz, doğuştan gelen bir özellik olmayıp daha sonra edinilmiş bir sorundur. Kekemelik sebepsiz yere çıkmayıp daima bir neden ile ortaya çıkmıştır. Kekemelik merkezi ise nedeni aileden dolayı olsa bile bunu bilmelidir. Çünkü kekemeliğe neden olan sorun var oldukça kekemelik kendini tekrar ettirecektir. Kekemelik çocuk yaşlarda çıksa bile kekemelik merkezi bu duruma yön verebilmektedir. Shaping Tekniğini eğitimimizde kullandığımız kurumumuzda, kekemelik çözümü için kullanılan bir ilaç yoktur. Çünkü kekemelik eğitim yolu ile kişiye bu eski ve yanlış olan konuşma alışkanlığını yeni ve doğru olan konuşma alışkanlığı ile değiştirilerek tedavi elde edilebilir.

Kekemelik merkezi tedavi süreçlerini kişinin kişisel özelliklerini kekemelik derecesi ve türünü göz önüne almalıdır. Her bireyde aynı tedavi yöntemi sürdürülen kekemelik tedavisi herzaman istenen sonucu vermeyecektir. Bu nedenle kekemelik tedavisi kişiye özel olmalıdır. Kekemelik tedavisi süreleri ile ilgili bilinmesi gereken en önemli bilgi kısa sürelerle kekemelik tedavisi kısa süreli sonuçlar doğurur. Kekemelik tedavisi için en önemli unsur olarak ücret düşünülmemelidir. Kaliteli eğitimin adresi tüm kriterlerden daha belirleyici olarak görülmelidir.  Van Riper tekniği olan Shaping tekniği zamanla kişinin kaygılandığı takılmaların önüne geçebilmektedir. Nefes ve diyafram eğitimlerimizide kapsayan tekniğimizle takılma ve duraksamalarınızdan kurtulacaksınız.

Kekemelik merkezlerinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise, kişi artık düzeldiği ve takılmaları artık olmadığı için tamamiyle umursamayı bırakmalarıdır. Fakat tedavi o kadar kolay bir durum değildir. Öğrenilen yöntemlerin pekiştirilip kalıcılaştırılmasıda önemlidir. Bu yüzden bir kekemelik merkezi 10 günde son iddiaları ile bu konuyu asla hafife almamalıdır.

KEKEMER İLETİŞİM

- AVRUPA YAKASI-
Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Cad. No-214 Pak Apt. D/1 Şirinevler / Bahçelievler / İstanbul
0212 552 83 83

- ANADOLU YAKASI-
Atatürk Mah. Cevherağa Cami Sok. No-7 D/1 Ümraniye
0216 223 00 83

Çocuklarda Kekemelik Nasıl Geçer

Duygusal çocukların çevrenin olumsuz etkilerine karşı direnç gösterememesinden dolayı kekeme olabilmektedir. Çevresel etkenlerin başında aile içindeki sorunlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Zeki çocuklar aile içindeki sorunların farkında olduğu için zeki çocuklarda daha fazla görülmektedir. Tedavi için öncelikli olarak neden ortaya çıktığı sorgulanmaktadır.

Kekemelik tedavisinde iki aşama olduğu düşünülürse çocukluk dönemi ve ergenlik sonrası olarak izlenebilir. Kekemelik olarak devam eden takılmalar ilk aşamalarda kalıcı olmayan sorunlardır. Bu sebeple çocuklarda kekemelik tedavisi duraksamaların ortaya çıkmasıyla birlikte hemen başvurulması gereken bir uygulama olarak görülmemelidir. Bilhassa iki ile yedi yaşları arasında korkulu, sorunlu anların sonucunda ortaya çıktığını gördüğümüz kekemelik, ortalama iki yıl içerisinde kendiliğinden geçme ihtimali olan takılmalar, oturan bir konuşma alışkanlığı olmadan doğru şekilde aile bireyleri tarafından yönlendirmelidir.
Kalıcı hale gelmeden yani refleks davranışına dönüşmeden aile bireylerinin çocuklarda kekemelik sorununu aşmak adına yapması gerekenler, hassasiyet gerektiren unsurlarıdır. Çocuklarda kekemelik tedavisi, özellikle okul öncesi dönem düşünüldüğünde tekrarlı kelimelerle birlikte çocuk tarafından fark edilemeyecek bir şekilde yapılırsa uygun olacaktır. Aile bireyleri çocuklarda görülen kekemelik sorunu ile birlikte gereksiz yere haddinden fazla panik yapmadan, çocuğun sorunu kendisine dert edinmesine engel olmalıdır. Çünkü gereksiz yapılan neden kekeliyorsun, takılmadan konuşmaya çalış gibi uyarılar çocuğun yaşadığı konuşma bozukluğu problemini kafasında büyüterek kalıcı hale gelmesine sebebiyet verebilir. Bu süreç içerisinde neden düzgün konuşmuyorsun şeklindeki olumsuz ibareler içeren cümleler kullanılmamalıdır.

 

ÇOCUKLARDA KEKEMELİK TEDAVİSİ KÜÇÜK YAŞLARDA YAPILABİLİR!
Kekemelik tedavisi yaşamın her alanında sürekli olarak devam edecek şekilde uygulanabilecek yöntemleri içerirken burada önem teşkil eden kekeme kişinin işitme kaybı ya da zekâ geriliği yaşamaması ile ilgili oluşudur. Çünkü iletişime engel olabilecek bilişsel ya da fiziksel bir engel çocuklarda kekemelik tedavisi için bir engel teşkil edecektir. Fakat böyle bir durumun olmayışı ile kekemelik tedavisi azim, zaman ve sabır sonucunda kesin sonuç verecek bir süreçtir.

Kekemelik ancak yanlış konuşma alışkanlığı olarak devam eden akıcı konuşma bozukluğuna direk yapılan müdahalelerle birlikte kekemeliğe son verebilecek teknikleri bünyesinde taşır. Kısaca yeniden şekillendirilmiş ve kontrollü bir konuşma alışkanlığı olarak geliştirilip kekeme kişiye empoze edilmesini gerektiren bir yapı söz konusudur. Bu kontrollü konuşma alışkanlığı asla kısa süreçlerde kişi tarafından benimsenemeyeceği için konuşma terapisti süreçleri önceden belirlemeli ve kekemelik tedavisi uygulanacak çocuğu ailesine bu zaman dilimi bilgisi önceden verilmelidir. Çocuklarda kekemelik tedavisi süreci içerisinde öncelikle terapiste ve egzersizlere yönelik motivasyon çalışmaları planlanmalıdır. Direk girilecek egzersizler çocuk için sıkıcı ve itici olarak verimi düşürecektir.

Kekemelik Geçici midir ?

kekemeliğin ilaç tedavisi ile geçeceğini umarak bir arayışa girmek kesinlikle doğru değildir. Ancak kekemelik geçicidir ve özellikle ilk yıl kendiliğinden ortadan kalkma ihtimali çok yüksektir. Eğer bir yılı aşkın bir süredir devam ediyorsa artık kalıcı olma ihtimalleri artış gösteriyor diyebiliriz. Bu sürenin ardından alışkanlık haline gelen kekemelik maalesef kişi tek başına ortadan kaldıramaz ancak uzman yardımıyla ortadan kaldırılabilir. Kekemelik tedavisi geçici olabilecektir, ancak ortaya çıktığı tarih ve devam ettiği tarihler oldukça önemlidir.
Kekemeliğin çözümü, kişilere kısa bir süre devam eden yalnızca bazı teknikler gösterilmemelidir. Kekemelik heyecanlı ve gergin anlarda konuşmayı zorlayan, komplike bir yapıdır. Bu sebeple kekeme birini küçümsemek yanlış olacaktır. Kekemelik tedavisi için uzun yıllardır devam eden kurumlar ve kullandıkları dünyaca ünlü yöntemleri tercih edilmelidir. Kişilerin yaşadıkları akıcı konuşma bozuklukları tedavi edilmeleri için uzun sürebilen yeni ve kontrollü konuşma alışkanlıklarını kişiye empoze edilebildiği ortamlarda ve uygun sürelerde gerçekleşebilir.
Kullandığımız “shaping tekniği” bizim deyimizle “kontrollü konuşma” kişiler tarafından şekillendirilmiş yeni bir konuşma yapısı öğretilmektedir. Bu yöntem ile alışkanlık haline gelmiş takılmaların olduğu eski konuşma yapısını düzeltmektedir. Ancak yeni edinilmiş konuşma alışkanlığının sürekli kullanılmasına yönelik, öğrenilmiş tekniklerin sürekli yapılan egzersizlerle pekiştirilmesi gerekmektedir. Doğru nefesle konuşmaya devam edebilme gayreti ve kelime içindeki seslerin tam olarak vurgulanma çabası da bu egzersizlerden bazılarıdır.
Nefes boyutunun da önem arz ettiği konuşma alışkanlıklarında diyafram nefesinin de kekemelik tedavisi aşamalarında var olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden kekemeliğe çözüm olan bu öğretilerin tekrar edilmesi gerekmektedir. Takılmaların bittiği düşüncesi ile, kişilerin konuşma sırasında hiçbir tekniği kullanmadan konuşmaya devam etmeleri, kekemeliğin tekrar etmesine sebebiyet verebilir. Unutulmamalıdır ki yılların getirdiği hiçbir alışkanlık bir anda yok olmaz.

Kekemelik

Awkward age problemsKekemelik

Düşündüğünü ifade etmek bazen nefes almak gibiyken bazen hayatın en vazgeçilmez ihtiyacı olacak kadar zorunludur insan için. Özellikle önemli bir konu ve heyecanlı bir ortamdan bahsediliyorsa.
Yaşadığına pişman eden kekemelik sorunu bazen çok zor anları peşinden getirir. Kontrol edilemeyen bu takılmalar, özellikle heyecanla buluştuğunda konuşmaktan vazgeçmek anlamı taşıyan bu problem dermansız bir dert değilken, insanlara öyle bir yapışmıştır ki asla kurtulamayacağız gibi bir düşünce yerleşir zihinlere.
Kekemelik görülmeye başladığı ilk yıllarda kendiliğinden geçebilecekken kemikleşmeye yüz tutan ve artık refleks haline dönüşen durumlarda kendiliğinden geçebilecek olan bu özelliğini yitirmektedir. geçebilme ihtimali olan ve çocukların yanında yaşayan bireylere konu ile ilgili büyük görevler düşmektedir. Bu sorunla ilk karşılaşmalar hak verirsiniz ki büyük ir panik halinde ortaya çıkmaktadır. Fakat kekemelik yaşayan çocukların bu sıkıntıyı çok büyük bir problem gibi algılamaları, sıkıntının yerleşmesine sebep olabilmektedir. Neden takılıyorsun, kekeleme gibi gereksiz uyarılar ise çocuğun kendini denetleme ihtiyacını dürtmekte ve yapamadığını gördükçe bu olayı kafasında büyütüp refleks haline dönüşmesine sebep olabilmektedir.

Uzun yıllardır devam eden kekemelik için artık “kronik kekemelik” diyebileceğimiz yapılar içerindeki takılmalar, duraksamalar,tutulmalar ancak uzman yardımıyla uzaklaşılabilecek sorunlar grubuna girebilir. Kekemelik tedavisi başlangıcı kişisel özelliklerin ve sorunun cinsinin tespiti ile başlayıp kontrollü konuşma alışkanlığını kazandırabilecek teknikler bütününün kişiye öğretilmesi ve bu yöntemlerin kişide refleks haline dönüşene kadar olan takibi ile başarılabilmektedir. Kekemelik tedavisi yapılacak olan kişinin özellikle de yetişkinlerde görülen kekemelik problemlerinin geçmemesi gibi bir ihtimal çok yoktur. Misal halk arasında bu yaştan sonra kekemelik geçmez gibi bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Bu sebeple bu yanlış inançlara kanmayıp bu sorunun çözümüne odaklanmak doğru olandır.

Takifemi


kekeme (1)Hızlı konuşma sorunu olarak adlandırılan takifemi, günümüzün hızıyla mı ilgilidir bilinmez ama birçok kişinin ortak özelliğidir. Hızlı konuşmaların özellikle de heyecanlı anlarla birleştiği durumlarda hiç anlaşılamayan boyutlara ulaşması da iletişim sorunları olarak algılanmaktadır. Hızlı konuşma sorununu tetikleyen birkaç sebep bulunmaktadır, ancak yaşam koşullarının etkileri ile soyutlaşan günümüz dünyasındaki akış hızını da unutmamak gerekir.

Harf Hataları

Harf Hataları

Harf Hataları

Harf Hataları, beş yaşına ulaştığı halde harflerde olan sorunlar, (s) yerine (t), (k) yerine (t), (r) yerine (y, (l) yerine (ğ) ya da (y) gibi farklı harfler söylemeye başlayabilir.Lakin bu farklı harfleri kullanma, kısık veya farklı ses çıkarma, hızlı konuşma, heceleri yutma sorunları da harf hataları olarak görülebilir.Artikülasyon sorunun erken dönemde fark edilmesi oldukça önemlidir.

Çünkü yanlış yerleşen bir sistemi düzeltmek,bilinmeyen bir yöntemi öğretmekten daha zordur. Yanlış oturan sistem içerisindeki konuşma alışkanlıkları ve harflere dikkat etmek gerekir. Başlarda kulağa komik ve hoş gelen bu sorunlar bir zaman sonra çocuğun kendini ifade edemeyecek derecede sorun yaşamasına neden olmaktadır.

kekeme (19)

Konuşma sorunları yalnızca harf hatalarına bağlı artikülasyon bozukluğu ile ilgili değildir. Şapkaya şapda Telefona tefon, kediye tedi, topa dop, balıka bayık diye telaffuz etmenin 4 yaş civarında son bulması gerekmektedir. (R ) sesi çocuklarda en son ortaya çıkan sestir. Bu sesler genelde 3 – 4 yaş arasında hece başlarında kullanılmaya başlar fakat yerleşmediği de olur.

Dil Tembelliği

Dil Tembelliği

Konuşma bozukluklarının ana kaynağını bazen fizyolojik problemler oluşturabilmektedir.
Dil Tembelliği
,
Küçük yaşlardan itibaren oluşan bir problem olması önem teşkil eder. Eğer sonradan oluştuysa ilk olarak ayrıntılı bir KBB muayenesi ile (kas uyarımında ve sinirlerde) bir patolojinin olup olmadığını araştırmalıyız. Dil tembelliğinin yaşandığı durumlarda dil ve dudak hareketleri istenildiği kadar rahat ve elastik şekilde işlev göremez ve dilenen seslerin çıkarılması mümkün olmayabilir. Seslendirilemeyen harflerin olduğu kelimeler ve hatta yoğun yaşandığında cümleler anlaşılmaz boyutlarda olabilmektedir.

kekeme (56)

Verdiğimiz terapilerde de, dudak, dil ve yanak kaslarının harekete geçirilmesini ve doğru kullanılması sonucunda egzersizlerle bu sorunun sebebiyet verdiği iletişim bozukluğu da ortadan kaldırılabilir. Öğrenilen seslerin sürekliliğinin sağlanması sadece sesin çıkartılabilmesiyle değil ayrıca cümle içerisinde de anlaşılır boyutlarda kullanılmasına da bağlıdır.

 

{$footer_yazisi}